Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004973

OBCHODNÉ MENO: Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1854/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úradnícka 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 

IČO: 17 335 001

DEŇ ZÁPISU: 06.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projektová činnosť v investičnej výstavbe,

2. - vykonávanie občianskych a bytových stavieb,

3. - projektovanie pozemných stavieb,

4. - poradenská činnosť v oblasti stavebníctva,

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

7. - reklamná a propagačná činnosť,

8. - prenájom strojov, zariadení, lízingová činnosť,

9. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

10. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

11. - inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Vladimír Vršanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo nám. 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 24.06.1950, Deň vzniku funkcie: 11.07.2003

Meno a priezvisko: Ing. arch. Pavol Senecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 13/D, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 04.05.1960, Deň vzniku funkcie: 11.07.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostane.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Vladimír Vršanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jakubovo nám. 10, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 24.06.1950

Výška vkladu: 10 025,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 025,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Pavol Senecký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 13/D, Názov obce: Veľký Biel, PSČ: 900 24 , Dátum narodenia: 04.05.1960

Výška vkladu: 9 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 328,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 353,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 353,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou not. zápisnice, spísanej na Štát. not. Bratislava-vidiek, JUDr. M. Malíkovou št.notárkou, N 401/91, Nz 387/91 zo dňa 4.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3493

2. Spoločenská zmluva bola prispôsobená zákonu č. 513/1991 Zb. dňa 4.2. 993. Živnostenský list vydal Obvodný úrad Bratislava 2, dňa 30.2.1993, č.j.: ŽO/8127/92/Ti. Stary spis: S.r.o. 3493

3. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.04.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla a bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.04.1997. Stary spis: S.r.o. 3493

4. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z., protokol zo dňa 31.7.1998, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.1999.

5. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 5.4.2000. Dodatok č. 2 zo dňa 5.4.2000 a dodatok zo dňa 29.6.2000 k spoločenskej zmluve.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2003 a zo dňa 23.11.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1