Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004977

OBCHODNÉ MENO: Beast Lab s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107688/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 1/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 08 

IČO: 50 047 230

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Fotografické služby

4. Grafické práce vykonávané pomocou výpočtovej techniky

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Počítačové služby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prieskum trhu a verejnej mienky

9. Reklamné a marketingové služby

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Vedenie účtovníctva

13. Výroba, distribúcia a predaj reklamných a propagačných médií v rozsahu voľnej živnosti

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

17. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Hurná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3565/1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 19.11.1991, Deň vzniku funkcie: 14.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Hurná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 3565/1B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 19.11.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.10.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Notárska zápisnica č. N 649/2017, Nz 57692/2017, NCRls 58408/2017 zo dňa 14.12.2017.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.08.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1