Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004971

OBCHODNÉ MENO: Asfaltec, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58248/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 44 753 969

DEŇ ZÁPISU: 06.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. skladovanie,

8. prípravné práce k realizácií stavby,

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.09.1981, Deň vzniku funkcie: 23.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.09.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.4.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1