Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004965

OBCHODNÉ MENO: APROX-PROJEKT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39234/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 35 976 870

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. grafické práce na počítači podľa predlohy,

10. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,

11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

13. automatizované spracovanie dát,

14. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

15. fotografické služby,

16. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,

17. poradenská činnosť v stavebníctve,

18. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín,

19. zariaďovanie interiérov v rozsahu voľných živností,

20. rozpočtové práce,

21. kresličské práce,

22. prenájom hnuteľných vecí,

23. vydavateľská činnosť,

24. 1. odborná činnosť v oblasti architektúry a urbanizmu v rozsahu osvedčenia o komplexných architektonických a inžinierskych službách a súvisiaceho technického poradenstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 26.06.1957, Deň vzniku funkcie: 31.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Mezovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 20.04.1983

Výška vkladu:  839,000000 EUR, Rozsah splatenia:  839,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 26.06.1957

Výška vkladu: 5 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 800,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.12.2005 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.07.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2011.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2013.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1