Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004960

OBCHODNÉ MENO: ALARM SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61155/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 45 248 940

DEŇ ZÁPISU: 29.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. reklamné a marketingové služby,

6. počítačové služby,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. administratívne služby,

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovkej činnosti - inštruktor sebaobrany I. kvalifikačného stupňa

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Repaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 06.07.1982, Deň vzniku funkcie: 16.03.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Repaský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 06.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 08.10.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z ELLIANCE s.r.o. na nové ALARM SK s.r.o..

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 22.3.2010.

4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1