Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004961

OBCHODNÉ MENO: AMJ Invest, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54113/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 44 354 622

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. prenájom hnuteľných vecí,

4. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Jelašič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 03.07.1965, Deň vzniku funkcie: 26.08.2008

Meno a priezvisko: Ing. Alan Jelašič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 26.09.1971, Deň vzniku funkcie: 26.08.2008

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vališ, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.01.1950, Deň vzniku funkcie: 26.08.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vališ, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 29.01.1950

Výška vkladu:  109 540,000000 EUR, Rozsah splatenia:  109 540,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Alan Jelašič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 26.09.1971

Výška vkladu:  109 540,000000 EUR, Rozsah splatenia:  109 540,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Jelašič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 03.07.1965

Výška vkladu:  109 540,000000 EUR, Rozsah splatenia:  109 540,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   328 620,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   328 620,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 13.08.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 29.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1