Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004963

OBCHODNÉ MENO: Apartment Residence s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 54 001 684

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

7. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sťahovacie služby

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

15. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Finančný lízing

17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

19. Faktoring a forfaiting

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Vedenie účtovníctva

23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

26. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Rudolf Skokan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lesná 531, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , Dátum narodenia: 22.11.1976, Deň vzniku funkcie: 24.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Nowak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 39, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 09.11.1978, Deň vzniku funkcie: 24.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: N-consult, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 39, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , IČO 36 359 084

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AF Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 18, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 54 633 443

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1