Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005134

OBCHODNÉ MENO: WORLD CREDIT COMPANY, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7169/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 53 453 158

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2020

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. finančný lízing

2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. faktoring a forfaiting

5. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

6. prenájom motorových vozidiel

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. poskytovanie záruk na zabezpečenie záväzkov na zmluvnom základe

11. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. organizovanie kurzov, školení a seminárov

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Dr. Massimiliano Locorotondo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 7584/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.01.1983, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Dr. Massimiliano Locorotondo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 7584/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.01.1983, Deň vzniku funkcie: 09.12.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lorenzo Tiso, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Variante 24, Názov obce: Ariano Irpino, PSČ: 830 31 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 30.10.1974, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021

Meno a priezvisko: Angela Abate, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Luigi Vanvitelli 3, Názov obce: Benevento, PSČ: 821 00 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 09.10.1977, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021

Meno a priezvisko: Antonio Caccese, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Contrada Camporeale 187/1, Názov obce: Ariano Irpino, PSČ: 830 31 , Štát: Talianska republika , Dátum narodenia: 19.06.1989, Deň vzniku funkcie: 25.08.2021

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Dr. Massimiliano Locorotondo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 7584/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.01.1983

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1