Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005010

OBCHODNÉ MENO: FLOW WEST a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5745/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 47 120 959

DEŇ ZÁPISU: 17.04.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen a zároveň aj predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Adam Sybera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kampě 515/8, Názov obce: Praha - Malá Strana, PSČ: 118 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.02.1993, Deň vzniku funkcie: 16.12.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: 1. vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Denis Štaudner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová ulica 88/1, Názov obce: Tlmače, PSČ: 935 21 , Dátum narodenia: 05.07.1985, Deň vzniku funkcie: 17.04.2013

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár môže svoje akcie previesť na tretiu osobu alebo iného akcionára, iba ak tieto akcie prostredníctvom predstavenstva ponúkol na predaj všetkým ostatným akcionárom a žiaden z akcionárov v lehote 10 dní odo dňa, ako bolo zverejnené oznámenie predstavenstva o ponuke akcií na predaj, neuplatnil svoje predkupné právo zaslaním záväznej ponuky na odkúpenie akcií s uvedením ceny.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1