Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R004937

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: ASEK, s.r.o., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8867/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3558/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 55 125 069

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

8. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

9. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Stanislav Hudec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dušnica 536/25, Názov obce: Rohožník, PSČ: 906 38 , Dátum narodenia: 23.10.1965, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná a za ňu sa podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ASEK, s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Příkop 843/4, Názov obce: Zábrdovice, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Krajský súd v Brne Číslo zápisu: C 27882

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šuliman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 642/15, Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41 , Dátum narodenia: 22.11.1970, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1