Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R004955

OBCHODNÉ MENO: Tanera s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166209/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové záhrady VII 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 55 146 546

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Administratívne služby

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

23. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

24. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

25. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

26. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

27. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

28. Vedenie účtovníctva

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

30. Dizajnérske činnosti

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Badal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 344/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 03.11.1973, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Badal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 344/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 03.11.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1