Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R004954

OBCHODNÉ MENO: ŠKK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166065/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 90/90, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 

IČO: 55 138 501

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. 7001 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. 8503 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Margita Kubešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 90/90, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 , Dátum narodenia: 21.09.1953, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Meno a priezvisko: PhDr. Marián Kubeš, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 90/90, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 , Dátum narodenia: 17.08.1953, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Margita Kubešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 90/90, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 , Dátum narodenia: 21.09.1953

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: PhDr. Marián Kubeš, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 90/90, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 , Dátum narodenia: 17.08.1953

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1