Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R004943

OBCHODNÉ MENO: Long&Iife s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166199/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 45/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 55 131 654

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. Výroba potravinárskych výrobkov

4. Výroba nápojov

5. Textilná výroba

6. Odevná výroba

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) ;

19. Prevádzka malých plavidiel

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok;

21. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Prevádzkovanie jaslí

28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu ;

30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí ;

31. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ondrej Hlinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovičova 114, Názov obce: Hokovce, PSČ: 935 85 , Dátum narodenia: 23.07.1982, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ondrej Hlinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovičova 114, Názov obce: Hokovce, PSČ: 935 85 , Dátum narodenia: 23.07.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1