Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R004936

OBCHODNÉ MENO: A-K group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 166188/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2/A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 55 125 549

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inštalácia, servis, údržba, oprava a vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov

2. Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení

3. Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov

4. Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov

5. Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Inžinierske činnosti, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andrej Vadovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2/A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 21.01.1997, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Meno a priezvisko: Kamil Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 18.01.1969, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrej Vadovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2/A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 21.01.1997

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Kamil Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 18.01.1969

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1