Obchodný vestník 222/2022 Zbierka listín Deň vydania: 21.11.2022
R288779
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť A.H. Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41038/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 53 314 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AMANDA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19206/P-Zbl, so sídlom: Slovenská 17, 085 01 Bardejov, IČO: 36 844 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AVEMAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22459/P-Zbl, so sídlom: Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, IČO: 45 359 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BEL - HOUSE, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10342/P-Zbl, so sídlom: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 36 440 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica VZ 12 10 2022.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť BMAX Systems, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41676/P-Zbl, so sídlom: Budovateľská 1019/36, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO: 53 544 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť Cvičisko Poprad s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36095/P-Zbl, so sídlom: Námestie sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad, IČO: 51 470 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spolocˇni´ka.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022
- podpisovy´ vzor.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022

Spoločnosť DANPA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18923/P-Zbl, so sídlom: Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad, IČO: 36 812 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z valného zhromaždenia danpa.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť E.C.S. fashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34953/P-Zbl, so sídlom: Harminy 128/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 51 021 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť eLOC8, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31738/P-Zbl, so sídlom: Javorová 1405/3, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 48 237 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- eLOC8-zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- eLOC8-úZ ZL.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť FeMiSo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22955/P-Zbl, so sídlom: Sídlisko 1. mája 59/41, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45 500 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť GULLABAU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15922/P-Zbl, so sídlom: Minerálna 3895/29A, 085 01 Bardejov, IČO: 36 502 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Joverix, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42333/P-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 941/109, 059 21 Svit, IČO: 53 787 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 06/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť KONGRESS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44919/P-Zbl, so sídlom: Školská 824, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 55 000 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.11.2022
- osvedčenie
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.11.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť Letisko Poprad - Tatry, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10300/P-Zbl, so sídlom: Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť LK auto s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44912/P-Zbl, so sídlom: Župčany 456, 080 01 Župčany, IČO: 55 009 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť MARKOTHERM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21607/P-Zbl, so sídlom: Víťaz 384, 082 38 Víťaz, IČO: 44 683 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MIKI DZ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44914/P-Zbl, so sídlom: Kamienka 294, 065 32 Kamienka, IČO: 55 011 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- MIKI DZ, s.r.o. podpisový vzor konateľa_0001.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť MOUREZ s.r.o. Vranov n.T., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14213/P-Zbl, so sídlom: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 486 485, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- MOUREZ_zapisnica z VZ_2.11.2022.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- MOUREZ_dodatok 4 k ZL.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- MOUREZ_uplne znenie ZL_2.11.2022.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- dok_364864858355132_-_03.11.2022_08_51_12_-_03.11.2022_08_51_44.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť MSE Industrie Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44917/P-Zbl, so sídlom: Janáčkova 6590/61, 080 01 Prešov, IČO: 55 033 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- mse7_vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Spoločnosť REMOT SI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1026/P-Zbl, so sídlom: Partizánska 3711/95, 058 01 Poprad, IČO: 31 670 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.11.2022
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Zápisnica+listina prítomných spoločníkov
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť RITEAIR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44920/P-Zbl, so sídlom: Šebastovská 1986/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 55 019 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022
- podpisovy vzor 2.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 06.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.11.2022

Spoločnosť SATAR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41644/P-Zbl, so sídlom: MUDr. Pribulu 335/1, 089 01 Svidník, IČO: 53 533 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť SPINEA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10314/P-Zbl, so sídlom: Ku Magašu 702/3, 080 01 Haniska, IČO: 31 687 580, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 03_Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Timken Slovakia s.r.o. zo dňa 26.10.2022 vo forme notárskej zápisnice.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- 02_Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti SPINEA, s.r.o. účinné ku dňu nadobudnutia účinnosti zlúčenia.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- 01_Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti SPINEA, s.r.o. zo dňa 26.10.2022 vo forme notárskej zápisnice.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022
- 04_Schválená zmluva o zlúčení spoločností uzavretá spoločnosťami Timken Slovakia s.r.o. (zanikajúca spoločnosť) a SPINEA, s.r.o. (nástupnícka spoločnosť) dňa 26.10.2022 vo forme notárskej zápisnice.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť stavadoz s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35805/P-Zbl, so sídlom: Garbiarska 14915/23, 080 06 Prešov, IČO: 51 318 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka stavadoz s.r.o..asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Úplne znenie zakladateľskej listiny stavadoz s.r.o..asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť STEMP - M & G, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1319/P-Zbl, so sídlom: Hodžova 14/5048, 058 01 Poprad, IČO: 31 679 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť victory life, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43628/P-Zbl, so sídlom: Nábrežná 8, 085 01 Bardejov, IČO: 54 414 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia DOKNER BERATUNG, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Spoločenská zmluva DOKNER BERATUNG, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 04.11.2022
- Podpisový vzor konateľov DOKNER BERATUNG, s. r. o..asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť VJ - gelato s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42098/P-Zbl, so sídlom: Uherova 2909/31, 058 01 Poprad, IČO: 53 745 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica MVZ.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 09.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1