Obchodný vestník 222/2022 Zbierka listín Deň vydania: 21.11.2022
R288777
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť APIS Plastic Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16560/R-Zbl, so sídlom: Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 352 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BALKANIKA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43910/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín, IČO: 54 740 614, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 02.10.2022
- úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 02.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 02.10.2022

Spoločnosť Beef House, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40425/R-Zbl, so sídlom: Beckov 659, 916 38 Beckov, IČO: 36 775 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Bel development s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43177/R-Zbl, so sídlom: Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 54 390 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Bob -Stav -Strechy, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43145/R-Zbl, so sídlom: Jasenica 148, 018 17 Jasenica, IČO: 54 377 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 21.09.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť BOMA GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34231/R-Zbl, so sídlom: Zelnica 1787/19, 911 01 Trenčín, IČO: 50 667 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ+prezenčná listina
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť E METALL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10358/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 36 336 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ELGI Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44346/R-Zbl, so sídlom: Mayerova 404/28, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 54 969 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť EPOTEX Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20035/R-Zbl, so sídlom: Hliny 1321/144, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 44 103 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť Eurotrans - SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18137/R-Zbl, so sídlom: Vrchteplá 66, 017 05 Vrchteplá, IČO: 36 818 429, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť fingold ALFA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30721/R-Zbl, so sídlom: Omšenie 716, 914 43 Omšenie, IČO: 47 613 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 23.09.2022

Spoločnosť GABRIA SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30168/R-Zbl, so sídlom: Šebešťanová 220, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 47 655 453, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Ginger Travel s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34089/R-Zbl, so sídlom: Hurbanova 58, 911 01 Trenčín, IČO: 50 527 657, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ+prezenčná listina
Dátum doručenia: 20.09.2022
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 20.09.2022

Spoločnosť HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12222/R-Zbl, so sídlom: Štrajková 1, 972 51 Handlová, IČO: 36 314 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť HS - Tec, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10143/R-Zbl, so sídlom: Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO: 36 294 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Impex MK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29442/R-Zbl, so sídlom: Kríž nad Váhom 360, 916 26 Považany, IČO: 47 529 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.11.2022
- ÚZ zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť INFOMED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12545/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 161, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 317 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia vkladu a splatenia základného imania
Dátum doručenia: 21.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť JAS Worldwide Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31478/R-Zbl, so sídlom: Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 36 766 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť JMP s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11801/R-Zbl, so sídlom: Kúty 1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 310 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť KaK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41063/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 508/15, 916 01 Stará Turá, IČO: 53 330 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť KALABA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17877/R-Zbl, so sídlom: Veľké Hoste 221, 956 38 Veľké Hoste, IČO: 36 786 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.10.2022
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť LBO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44342/R-Zbl, so sídlom: Štvrť SNP 1929/100, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 54 969 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 14.10.2022
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 14.10.2022

Spoločnosť MAKIPA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34208/R-Zbl, so sídlom: Častkovce 428, 916 27 Častkovce, IČO: 50 237 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Záložná zmluva 1.
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Záložná zmluva 2.
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 30.09.2022

Spoločnosť Michal Petráš s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44341/R-Zbl, so sídlom: ul. Weisseho 324/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 54 954 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.10.2022
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť MITAL s.r.o., organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 10470/R-Zbl, so sídlom: Zlatníky 72, 956 37 Zlatníky, IČO: 51 630 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť Myjavská obchodná agentúra, a.s. v konkurze, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10470/R-Zbl, so sídlom: Turá Lúka 12, 907 03 Myjava, IČO: 36 312 479, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v konkurze, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 270/R-Zbl, so sídlom: Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť P&K Finance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36959/R-Zbl, so sídlom: Partizánska 716/17, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 51 905 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o predaji časti podniku
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť PIMA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16299/R-Zbl, so sídlom: Ružinovská 40, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 350 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PORLAMAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29743/R-Zbl, so sídlom: Kukučínova 691/41, 019 01 Ilava, IČO: 47 590 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PROTRON Stav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35240/R-Zbl, so sídlom: Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 51 064 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Seky Peter s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40361/R-Zbl, so sídlom: Nedašovce 85, 956 35 Nedašovce, IČO: 53 154 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.10.2022
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 05.10.2022

Spoločnosť SLOVAKIA a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10202/R-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 311 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica z 27.06.2022
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Notárska zápisnica z 28.09.2022
Dátum doručenia: 07.10.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 07.10.2022

Spoločnosť SOLAR VALASKÁ BELÁ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25146/R-Zbl, so sídlom: Valaská Belá 285, 972 28 Valaská Belá, IČO: 46 361 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 28.09.2022
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť StaDo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37489/R-Zbl, so sídlom: Zelnica 1664/16, 911 01 Trenčín, IČO: 52 100 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 22.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.09.2022

Spoločnosť SunTrace, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10752/R-Zbl, so sídlom: Ružová 43/8, 911 05 Trenčín, IČO: 36 300 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 21.09.2022
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.09.2022
- ÚZ spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 21.09.2022

Spoločnosť Tomáš Pukanec, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39191/R-Zbl, so sídlom: Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52 749 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť WORKSTEEL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40186/R-Zbl, so sídlom: Necpalská cesta 239/20, 971 01 Prievidza, IČO: 53 109 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 30.09.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 30.09.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1