Obchodný vestník 222/2022 Zbierka listín Deň vydania: 21.11.2022
R288776
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť ABC TRADE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16607/L-Zbl, so sídlom: J. Jančeka 14, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 434 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AGA GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65899/L-Zbl, so sídlom: Fatranská 3101/10, 010 08 Žilina, IČO: 50 378 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ALERTECH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62718/L-Zbl, so sídlom: Osvety 937/31, 010 04 Žilina, IČO: 47 885 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť Auto Agency s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75223/L-Zbl, so sídlom: Veterná 256/2A, 029 01 Námestovo, IČO: 53 151 615, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie (7).asice
Dátum doručenia: 21.10.2022
- ZL uplne znenia.asice
Dátum doručenia: 21.10.2022

Spoločnosť BEAUTY RESCUE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72739/L-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 1132/32, 010 15 Žilina, IČO: 52 413 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť C.R.F.I. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69957/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 51 680 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka z 3/11/22
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Decoro, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77530/L-Zbl, so sídlom: Raková 743, 023 51 Raková, IČO: 53 822 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z konania valného zhromaždenia spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Stančík.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Koprna.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 29.09.2022

Spoločnosť DZ Stav, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13256/L-Zbl, so sídlom: Kamenná ulica 11, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Žilina 3K/6/2013-346 zo dňa 25.6. 2021 ktorým bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 24.7. 2021.
Dátum doručenia: 15.11.2022
- Uznesenie OS Žilina 3K/6/2013-366 zo dňa 7.11. 2022 ktorým bol odvolaný správca z funkcie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.11. 2022.
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť ELASTIK - M, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3331/L-Zbl, so sídlom: Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO: 36 001 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Prezenčná listina z VZ.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Spoločenská zmluva ÚZ.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť ELMaR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10966/L-Zbl, so sídlom: Veľké Rovné 116, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 36 378 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť GALMM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 947/L-Zbl, so sídlom: J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 579 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť I electro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59076/L-Zbl, so sídlom: Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správy v zmysle § 85 ods. 2 ZKR
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť ISTROFINAL BD KNM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67758/L-Zbl, so sídlom: Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 50 857 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne_znenie_zakl_listiny_IF_BD_KNM_sro_08-11-2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Rozhodnutie_jednieho_spolocnika_IF_BD_KNM_sro_08-11-2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť JaZ vision, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76520/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 53 588 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka z 3/11/22
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť JOKOFOREST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75173/L-Zbl, so sídlom: Liesek 725, 027 12 Liesek, IČO: 53 171 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.09.2022

Spoločnosť JOMI- FOREST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70642/L-Zbl, so sídlom: Kysucký Lieskovec 605, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO: 51 861 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť KALORIM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66853/L-Zbl, so sídlom: Nesluša 759, 023 41 Nesluša, IČO: 50 625 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dok_506257818347045_-_02.11.2022_09_49_35_-_02.11.2022_09_49_52.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Kanalizácie-vodovody s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74696/L-Zbl, so sídlom: Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom, IČO: 53 062 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 28.09.2022

Spoločnosť KLG Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80154/L-Zbl, so sídlom: Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 54 770 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Vyhlásenie jediného spoločníka (12).asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka (9).asice
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť Kol-Mar Industrial s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79400/L-Zbl, so sídlom: Dolný Val 171, 010 01 Žilina, IČO: 53 766 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka KolMar Industrial.asice
Dátum doručenia: 31.10.2022

Spoločnosť KOPLAST, výrobné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 82/L-Zbl, so sídlom: Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa, IČO: 00 694 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa v zmysle § 85 ods. 2 ZKR
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10032/L-Zbl, so sídlom: Turčianske Jaseno 2, 038 02 Turčianske Jaseno, IČO: 36 384 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo schôdze predstavenstva z 26 10 2022.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022
- STANOVY LD Turčianske Jaseno.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť LESONIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60412/L-Zbl, so sídlom: Žabokreky 298, 038 40 Žabokreky, IČO: 47 437 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- dok_474370148352709_-_31.10.2022_14_52_11_-_31.10.2022_14_52_23.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť LET&spol s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58592/L-Zbl, so sídlom: Jozefa Kostelného 1274/15, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 015 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MAMO Graphic, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80749/L-Zbl, so sídlom: Stráňavy 42, 013 25 Stráňavy, IČO: 55 034 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť Manuvia Staffing, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61517/L-Zbl, so sídlom: Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 47 606 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Manuvia SK - Manuvia Staffing - Zápisnica z VZ - suhlas s prevodom OP (S) (ID 340659).asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť MATERASSO Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13531/L-Zbl, so sídlom: Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 36 405 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska´ zmluva.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť MIRA GRAPH, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2839/L-Zbl, so sídlom: Nanterská 5/72, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 5CbR 17/2022-31 zo dňa 24.10.2022 o nariadení dodatočnej likvidácie
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť N1 Designs s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70438/L-Zbl, so sídlom: Vrania 90/16, 010 14 Žilina, IČO: 51 787 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Žilina 3K/32/2022-82 zo dňa 25.10. 2022 ktorým bol vyhlásený malý konkurz na majetok spoločnosti. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1.11. 2022.
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť Nábytok DASK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54603/L-Zbl, so sídlom: Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin, IČO: 46 139 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva_prokurista_Nábytok DASK s.r.o..asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť NBD Liptovská Sielnica, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66575/L-Zbl, so sídlom: 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 534 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notarska zapisnica MVZ TUBAU.asice
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť NOVEE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80775/L-Zbl, so sídlom: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 55 037 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Onecell s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80704/L-Zbl, so sídlom: Raková 1567, 023 51 Raková, IČO: 55 028 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- podpisovy_vzor_P Vencel.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť OS Transport, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2136/L-Zbl, so sídlom: Podvysoká 350, 023 57 Podvysoká, IČO: 31 613 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo v P á r n i c i, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 81/L-Zbl, so sídlom: Párnica 176, 026 01 Párnica, IČO: 00 191 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Queenshow, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71453/L-Zbl, so sídlom: Za jarkom 891/6, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 52 154 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 153/L-Zbl, so sídlom: Družstevná 414, 027 32 Zuberec, IČO: 00 223 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ROTOX LT MARTIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58248/L-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 46 975 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Žilina 7K/19/2022-67 zo dňa 8.11. 2022 ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.11. 2022.
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť SCP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66507/L-Zbl, so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 36 292 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť SLONa, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14467/L-Zbl, so sídlom: Medze 526/2, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 414 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 1.Uplne_znenie_SZ SLONa.asice
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť Stavo-komplex, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75229/L-Zbl, so sídlom: Zborov nad Bystricou 663, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO: 53 169 212, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť TATRA SPED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49963/L-Zbl, so sídlom: Mieru 274, 029 01 Námestovo, IČO: 44 241 674, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Žilina 7K/17/2022-60 zo dňa 25.10. 2022 ktorým bol vyhlásený konkurz. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3.11. 2022.
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť TELEMOST SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 72156/L-Zbl, so sídlom: Dubová 3275/4, 010 07 Žilina, IČO: 52 328 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022
- Dodatok k Spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 25.10.2022

Spoločnosť TM-stavby, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80680/L-Zbl, so sídlom: Drahošanka 2486, 022 01 Čadca, IČO: 54 922 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Vyhlásenie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- dok_549223138304499_-_21.09.2022_09_49_23_-_21.09.2022_09_49_53.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022
- Zakladateľská listina TM Stavby.asice
Dátum doručenia: 24.10.2022

Spoločnosť TOMCHLAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20374/L-Zbl, so sídlom: Škultétyho 5/2846, 010 01 Žilina, IČO: 36 765 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 04.11.2022

Spoločnosť UROPRAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14530/L-Zbl, so sídlom: Spanyola 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 414 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VZ UROPRAX.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Podpisovy vzor konatela UROPRAX.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022
- Uplne znenie SZ UROPRAX.asice
Dátum doručenia: 26.10.2022

Spoločnosť VESRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57073/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 46 723 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 10/10/22
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť VESRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57073/L-Zbl, so sídlom: Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 46 723 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový Vzor.zep
Dátum doručenia: 05.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1