Obchodný vestník 222/2022 Zbierka listín Deň vydania: 21.11.2022
R288775
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť aceTrade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34618/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 18, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 47 560 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Listina o ustanovení do funkcie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť AGROPROGRES akciová spoločnosť Sobrance, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 393/V-Zbl, so sídlom: Kúpeľská 66, Sobrance, IČO: 31 670 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 10/2021 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10988/V-Zbl, so sídlom: Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ASTIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48510/V-Zbl, so sídlom: Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce, IČO: 44 026 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AVIVO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28298/V-Zbl, so sídlom: Popradská 2416/64J, 040 11 Košice, IČO: 46 326 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Bertschi Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32429/V-Zbl, so sídlom: Haniska 376, 044 57 Haniska, IČO: 47 177 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka_SK.pdf.asice
Dátum doručenia: 04.10.2022

Spoločnosť Borárium Estate spol, s. r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55383/V-Zbl, so sídlom: ul. P. O. Hviezdoslava 49/79, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 54 924 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Dodatok č. 1 k ZL.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Nová Zakladateľská listina o založení spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Cestovná kancelária Travel & Fly, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23160/V-Zbl, so sídlom: Námestie L. Novomeského 1225/3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 569 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť CoffeeS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50406/V-Zbl, so sídlom: Bernolákova 779/8, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 53 481 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť CONSYS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12792/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 75, 040 11 Košice, IČO: 36 209 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť CsabiRent, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30476/V-Zbl, so sídlom: Lipovník 197, 049 42 Lipovník, IČO: 46 803 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť DDM Gastro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55389/V-Zbl, so sídlom: Čínska 2532/24, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 55 024 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor 1.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť DevXon s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33451/V-Zbl, so sídlom: Obrody 209/9, 040 10 Košice-Západ, IČO: 47 426 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 08/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Zoznam majetku spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Základný zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť DUO&TEAM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41761/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 491 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/37/2021-82
Dátum doručenia: 27.10.2022
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/31/2022
Dátum doručenia: 27.10.2022

Spoločnosť E&K Business Partners, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55329/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 007 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť ELESTAV MP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42585/V-Zbl, so sídlom: Budkovce 174, 072 15 Budkovce, IČO: 51 184 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť EUKON s.r.o. „v likvidácii", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31746/V-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 2347/4, 040 01 Košice, IČO: 47 025 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Euroinvest limited družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1525/V-Zbl, so sídlom: Zvonárska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 248 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Zapisnica ČS.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť eyerim s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36601/V-Zbl, so sídlom: Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 970 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť FADA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46918/V-Zbl, so sídlom: Ardovo 91, 049 55 Ardovo, IČO: 52 559 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Fee Trading s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54752/V-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 503 353, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť FINNICO CORSE MOTO SPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27573/V-Zbl, so sídlom: Budimír 347, 044 43 Budimír, IČO: 46 116 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Súhlas konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Geria, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10593/V-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 168, 075 01 Trebišov, IČO: 36 186 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť GLP Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15880/V-Zbl, so sídlom: Kežmarská cesta 61, 054 01 Levoča, IČO: 31 710 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť GOLEMIUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42435/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 51 140 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Hachime s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47930/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 52 840 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť HEPPiApple s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39150/V-Zbl, so sídlom: Šebastovská 78/4, 040 17 Košice - mestská časť Šebastovce, IČO: 50 334 719, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť HIGH PROFILE PROTECTION s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38753/V-Zbl, so sídlom: Krosnianska 93, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 50 196 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/19/2021
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/19/2021-28
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/29/2022
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť HYMER-LEICHTMETALLBAU SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14530/V-Zbl, so sídlom: Továrenská 2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 575 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutia jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor likvidátora.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Zápisnica o notárskej úschove peňazí.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť IPS Logistics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10990/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 191 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Zápisnica z MVZ.pdf.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť IRES L + M s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50094/V-Zbl, so sídlom: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice - mestská časť Sever, IČO: 53 344 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Javit transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30973/V-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 47, 044 14 Čaňa, IČO: 46 899 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť JFK elektro, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55379/V-Zbl, so sídlom: Bukureštská 2509/4, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 55 015 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Ustanovenie do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť JOTE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13380/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 262, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 36 215 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/10/2018
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/10/2018
Dátum doručenia: 28.10.2022
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/30/2022
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť Kaviareň MAKS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45530/V-Zbl, so sídlom: Sídlisko Mladosť 16, 044 25 Medzev, IČO: 52 199 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MM Asset Management, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41107/V-Zbl, so sídlom: Továrenská 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 798 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15204/V-Zbl, so sídlom: Továrenská 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 582 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MM Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15506/V-Zbl, so sídlom: Továrenská 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 585 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MM Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38770/V-Zbl, so sídlom: Továrenská 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 227 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MS THERM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22210/V-Zbl, so sídlom: Žižkova 1874/6, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 294 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť offpiste s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51908/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 53 902 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť OPTIMA START s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43513/V-Zbl, so sídlom: Tokajícka 4, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 51 483 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/75/2020
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/75/2020-35
Dátum doručenia: 03.11.2022
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/26/2022
Dátum doručenia: 03.11.2022

Spoločnosť PDR CARS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33988/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 183/130, 045 01 Mokrance, IČO: 47 440 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.11.2022

Spoločnosť PROSALO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55388/V-Zbl, so sídlom: Ondavská 447/1, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 55 014 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť REALIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19478/V-Zbl, so sídlom: Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 749 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa - Štefan Roch.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa - JUDr. Ladislav Pavlanský.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť RICCI Real Plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52691/V-Zbl, so sídlom: Opálová 98/20, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 54 107 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť Row & Slide s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50359/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 457 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zápisnica z VZ - schválenie ÚZ za rok 2021.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Seller Production, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24890/V-Zbl, so sídlom: Hlinkova 20, 040 01 Košice, IČO: 45 348 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/8/2022-108
Dátum doručenia: 10.11.2022
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/29/2022
Dátum doručenia: 10.11.2022

Spoločnosť skiresorts s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51881/V-Zbl, so sídlom: Budimír 7, 044 43 Budimír, IČO: 53 894 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zmena a úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť Slovak Technology s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41521/V-Zbl, so sídlom: Fábryho 921/28, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 50 910 523, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť TEOTIHUACAN, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47040/V-Zbl, so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 762 900, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/23/2022
Dátum doručenia: 28.10.2022

Spoločnosť timidos182, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55390/V-Zbl, so sídlom: J. Hanulu 841/51, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 55 033 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 08.11.2022

Spoločnosť UK Dent s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55328/V-Zbl, so sídlom: Mudroňova 628/36, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 54 997 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 02.11.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu .asice
Dátum doručenia: 02.11.2022

Spoločnosť VIP SERVIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26590/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 45 918 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka - kapitálové fondy.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť ZAVEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35785/V-Zbl, so sídlom: Jamník 242, 053 22 Jamník, IČO: 47 773 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1