Obchodný vestník 222/2022 Zbierka listín Deň vydania: 21.11.2022
R288773
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť 3152 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162161/B-Zbl, so sídlom: Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 718 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor konatela - Jan Benetin.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť abc123, s.r.o. - v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92998/B-Zbl, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 47 419 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 15.11.2022
- živnostenský list
Dátum doručenia: 15.11.2022
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.11.2022
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť AGROSPOL BT a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6918/B-Zbl, so sídlom: Doľany 44, 900 88 Doľany, IČO: 52 160 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ALFA-R FOOD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133332/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 269 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ALISON Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80854/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AMUR spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46992/B-Zbl, so sídlom: Jungmannova 8 , 851 01 Bratislava, IČO: 36 806 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Apollo Residence s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57469/B-Zbl, so sídlom: Cesta mládeže 9, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 44 646 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť AQL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130519/B-Zbl, so sídlom: Píniová 14368/21, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 643 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť ARGUS PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91982/B-Zbl, so sídlom: Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 537 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2013
Dátum doručenia: 26.11.2013
- Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 1265/2013 zo dňa 21.11.2013
Dátum doručenia: 26.11.2013

Spoločnosť ARCHEF, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57802/B-Zbl, so sídlom: Snežienková 179, 831 01 Bratislava, IČO: 44 702 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ARRBO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 203/B-Zbl, so sídlom: Galvániho 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 00 686 166, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor-Mgr. Vladimír Strýček zo dňa 04.06.2012
Dátum doručenia: 05.06.2012
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2012
Dátum doručenia: 05.06.2012
- zakladateľská listina zo dňa 04.06.2012
Dátum doručenia: 05.06.2012

Spoločnosť Arstensio s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140645/B-Zbl, so sídlom: Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 52 600 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť ARTstage s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92864/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 419 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 04.10.2013
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.10.2013

Spoločnosť ARUTAS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30130/B-Zbl, so sídlom: Vinárska 25, 900 01 Modra, IČO: 35 870 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AT PRIMA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96579/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- reštančná správa AT PRIMA 2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť AUP MEDIA spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11721/B-Zbl, so sídlom: Pod záhradami 9, 841 02 Bratislava, IČO: 31 588 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AWM, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6862/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 027 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AXON Neuroscience CRM Services SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 3230/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50 180 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť AXON Neuroscience R&D Services SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 3320/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50 180 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť B2B Holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142364/B-Zbl, so sídlom: Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 822 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Baby&Co, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71100/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 46 060 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 190702_ags92_zápis z mimořádné VH_Baby&Co_signed.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Baramist, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139962/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 172 810, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť BD Solutions s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85510/B-Zbl, so sídlom: Tehelná 4701/65A, 903 01 Senec, IČO: 36 547 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Bellingshausen Company, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133582/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 777 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- TRIMA rozhodnutie spoločnika.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť BENE STAVBY SLOVAKIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139258/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 637 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BENU SK 111, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 144955/B-Zbl, so sídlom: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 928 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VUC_povolenie_Vitkovsky.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Berlin Jets (AOC) s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 103683/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 21, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 138 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BICON s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114903/B-Zbl, so sídlom: Námestie padlých hrdinov 112/18, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50 552 023, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ (2).asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Plnomocenstvo_KUV (1).asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť BILLA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4758/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16490/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 35 737 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Biodo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136842/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 43, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 122 450, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Blue7Sound s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140278/B-Zbl, so sídlom: Jaroslavova 3739/16, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 578 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Body Ventures s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124307/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 222 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť BORISOVA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139639/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 576 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť C.E.N. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21029/B-Zbl, so sídlom: Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Cardioservice, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91565/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 47 393 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Carro, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57281/B-Zbl, so sídlom: Ferienčíkova 7, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 605 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CBN - SOBRANA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48687/B-Zbl, so sídlom: Beckovská 38, 821 04 Bratislava, IČO: 36 714 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- restancna sprava CBN Sobrana.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť CENTROVEA INC., s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53301/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 26 , 821 01 Bratislava, IČO: 44 249 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť creapoint, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101409/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 967 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CreaTom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96494/B-Zbl, so sídlom: Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 619 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CREDAL Royal Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34285/B-Zbl, so sídlom: Baltská 11 , Bratislava, IČO: 35 914 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť CREDIT PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92674/B-Zbl, so sídlom: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 219 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.10.2013
- živnostenský list
Dátum doručenia: 02.10.2013
- spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 02.10.2013

Spoločnosť CTP Alpha SK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105736/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36 703 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 02.08.2019

Spoločnosť CTP Invest SK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105737/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36 697 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CTP Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106511/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 48 292 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CTPark Bratislava, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 94286/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 251 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CTPark Hlohovec, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106497/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 48 292 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo spoločník.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť CTPark Krásno nad Kysucou, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106797/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36 697 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.zepx
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisový vzor.zepx
Dátum doručenia: 02.08.2019

Spoločnosť Culinary servis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88296/B-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 047 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rjs.asice
Dátum doručenia: 21.08.2022
- zl (1).asice
Dátum doručenia: 21.08.2022

Spoločnosť D1 Leasing (33), s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105976/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 22B, 903 01 Senec, IČO: 48 278 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva UZ.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo Ing. Carnogurska.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť D1 Leasing (39), s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105982/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 22B, 903 01 Senec, IČO: 48 279 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo na SL.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Deloitte Tax s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101710/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 407 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.5.2015
Dátum doručenia: 27.05.2015

Spoločnosť DESIGN PRINT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6797/B-Zbl, so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 31 370 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť DIPRO, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1882/B-Zbl, so sídlom: Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 17 334 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 12.7.2012
Dátum doručenia: 18.07.2012
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.7.2012
Dátum doručenia: 18.07.2012
- Zakladateľská listina zo dňa 12.7.2012
Dátum doručenia: 18.07.2012

Spoločnosť Discovery Residence s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122449/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 4948/53, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 059 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť diverso s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91974/B-Zbl, so sídlom: Malokarpatská 1087/11, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 47 408 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina zo dňa 16.8.2013
Dátum doručenia: 06.09.2013
- Podpisový vzor konateľa - Peter Peregrim, zo dňa 16.8.2013
Dátum doručenia: 06.09.2013
- Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 16.8.2013
Dátum doručenia: 06.09.2013

Spoločnosť econcar, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92418/B-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 3206/3, 851 05 Bratislava, IČO: 47 438 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina zo dňa 13.9.2013
Dátum doručenia: 24.09.2013
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 17.9.2013
Dátum doručenia: 24.09.2013
- Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 13.9.2013
Dátum doručenia: 24.09.2013
- Zápisnica zo zakladajúceho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2013
Dátum doručenia: 24.09.2013
- Podpisový vzor Peter Čech
Dátum doručenia: 24.09.2013

Spoločnosť EFPROS garden s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132318/B-Zbl, so sídlom: Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 015 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie na Ing. Madudovú.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť EFPROS innovation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119496/B-Zbl, so sídlom: Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava, IČO: 50 874 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie na Ing. Madudovú.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 836/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 77, 821 05 Bratislava, IČO: 17 317 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 06.11.2012
Dátum doručenia: 23.11.2012
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2012
Dátum doručenia: 23.11.2012

Spoločnosť ELENTI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95737/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 47 608 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.12.2013
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.12.2013
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 16.12.2013
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.12.2013

Spoločnosť EMPAS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57066/B-Zbl, so sídlom: Kráľová pri Senci 765, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 44 622 465, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva_o_predaji_casti_podniku_EMPAS s. r. o..asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť ENARTIS CENTRAL EUROPE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92923/B-Zbl, so sídlom: Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47 473 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- živnostenský list
Dátum doručenia: 08.10.2013
- Podpisový vzor Dr. Alberto Cambieri
Dátum doručenia: 08.10.2013
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 08.10.2013
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 08.10.2013

Spoločnosť ERIEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 154738/B-Zbl, so sídlom: Rusovská cesta 48, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 456 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Esterhazy Real Estate s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114089/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 376 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Zápisnica o rozhodnutiach jediného akcionára.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Plnomocenstvo č. 1 Esterházy.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Plnomocenstvo č. 2 Esterházy.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť EsthéMode SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140097/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 565 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Export-Import Trading Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 143398/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 911 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť F&L Creative plus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 95200/B-Zbl, so sídlom: Ľuda Zúbka 31, 841 01 Bratislava, IČO: 47 547 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť F&L Creative, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85892/B-Zbl, so sídlom: Ľuda Zúbka 31, 841 01 Bratislava, IČO: 46 928 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Slovakia) s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70117/B-Zbl, so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 45 991 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Finance4you, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4387/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 43 906 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 103/2016, Nz 55679/2016, NCRls 4661/2016, stanovy
Dátum doručenia: 27.12.2016

Spoločnosť Fincentrum Reality s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108311/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 056 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 14.6.20019.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Vzdanie sa funkcie Martin Fojtík.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť FINOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 97485/B-Zbl, so sídlom: Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 662 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- FINOR_vyhlasenie konatela_07.11.2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- FINOR_PM_07.11.2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť FINRESSA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 157184/B-Zbl, so sídlom: Grösslingová 50, 811 09 Bratislava, IČO: 54 164 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- FINRESSA_vyhlasenie konatela_07.11.2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- FINRESSA_PM_07.11.2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť FOSTER, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93282/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 47 426 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Framedit s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114701/B-Zbl, so sídlom: Záleská cesta 6, 900 45 Malinovo, IČO: 50 524 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Fresh Fish, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139915/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 5A/99, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 539 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- podpisovy vzor konatel.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť FreshGO NR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140094/B-Zbl, so sídlom: Lesná 409, 900 55 Lozorno, IČO: 52 551 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.07.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť GAMI5, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 106576/B-Zbl, so sídlom: Panenská ulica 13, 811 03 Bratislava, IČO: 46 442 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Gargallo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71278/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 34, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 078 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť GOIMPEX BRATISLAVA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1981/B-Zbl, so sídlom: Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 758 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Good Hunt s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138841/B-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 51 424 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- plnomocenstvo na podpis.zep
Dátum doručenia: 09.07.2019

Spoločnosť GRABOSTAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139979/B-Zbl, so sídlom: Kvačalova 14, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 576 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť H&A Business group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107718/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 064 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť H&K design s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108695/B-Zbl, so sídlom: Narcisová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 36 799 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reedícia SZ.asice
Dátum doručenia: 03.08.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Harmónia v sedle, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140220/B-Zbl, so sídlom: Jastrabia 4638/17B, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 52 573 257, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Health Management, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100774/B-Zbl, so sídlom: Bárdošova 44, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 919 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť hmmm s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92673/B-Zbl, so sídlom: Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 47 467 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor Mgr. Lucia Pašková
Dátum doručenia: 15.11.2022

Spoločnosť HOPI SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21469/B-Zbl, so sídlom: Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 35 785 632, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2008
Dátum doručenia: 04.03.2008
- Podpisový vzor konateľa - Ing. David Piškanin, zo dňa 19.2.2008
Dátum doručenia: 04.03.2008
- Podpisový vzor konateľa - Ing. Petr Novák, zo dňa 27.2.2008
Dátum doručenia: 04.03.2008
- Podpisový vzor konateľa - Mgr. Martin Piškanin, zo dňa 18.2.2008
Dátum doručenia: 04.03.2008
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 8.2.2008
Dátum doručenia: 04.03.2008

Spoločnosť HORFIN, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4319/B-Zbl, so sídlom: Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 43 848 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisové vzory - Ing. Ondrej Kucej, Ing. Juraj Rosenberg, Mgr. Tomáš Škubla, Ing. Daniel Kucej, Ing. Oto Hornáček
Dátum doručenia: 11.05.2017
- Zápisnca č. 2/2017 VZ z 04.05.2017
Dátum doručenia: 11.05.2017
- zapisnica z MVZ HORFIN.asice
Dátum doručenia: 09.05.2022
- podpisovy vzor Hornacek.asice
Dátum doručenia: 09.05.2022
- podpisovy vzor Kucej.asice
Dátum doručenia: 09.05.2022

Spoločnosť IMF Corporation SE, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 5292/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava, IČO: 51 156 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie nástupnícka.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie zanikajúca.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Zmluva o zlúčení N 480/2019.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Správa audítora.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť INDUSTRING, spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 770/B-Zbl, so sídlom: Júlová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 17 316 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.05.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012
- rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2012
Dátum doručenia: 04.05.2012

Spoločnosť Infants, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83998/B-Zbl, so sídlom: Komárnická 112/2, 821 03 Bratislava - Ružinov, IČO: 46 817 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelka listina.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- RVZ.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť INGSITU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130419/B-Zbl, so sídlom: Haburská 83/7, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 870 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 06.08.2019

Spoločnosť INTENA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134053/B-Zbl, so sídlom: Nám. Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 130 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ + listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Italinvest Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135217/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 222 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130184/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 51 836 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť J&T Global Finance XII., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 150417/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 546 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2021 - 12/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť JASKOVÝ RAD DEVELOPMENT I., s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55685/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 44 476 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc - Tatra Banka.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Jorer s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162026/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 017 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne_posledne_znenie_ZL_Jorer.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť JUDr. Lenka Imrišík, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74219/B-Zbl, so sídlom: Budatínska 35, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 234 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118979/B-Zbl, so sídlom: GBC I, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 854 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť K&K Real Estate I. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124266/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 173 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- plnomocenstvo.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť KonRi s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120534/B-Zbl, so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 937 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť KREDON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68471/B-Zbl, so sídlom: Studienka 611, 908 75 Studienka, IČO: 45 847 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva_o_predaji_casti_podniku_KREDON s.r.o..asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť KRUGA TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 135141/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 192 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13091/B-Zbl, so sídlom: Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 00 588 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- reštančná správa 2022 Lamda Modra.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť LANDIS SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134027/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 115 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť LOGOS Zlatník, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92493/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 36 593 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- restancna sprava Logos Zlatník.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť LR GROUP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88267/B-Zbl, so sídlom: Vajanského 2744/85, 901 01 Malacky, IČO: 47 084 316, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina uplné znenie.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Lumatix, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84741/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 45 995 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Lyndon s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 133414/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 106 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie - Lyndon.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť MANYLA SVK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82309/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 734 856, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica_rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 31.07.2019
- Živnostenske osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo pre Ing. Neštrák.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť MaPeCro production s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92011/B-Zbl, so sídlom: Javorova 13, 811 04 Bratislava, IČO: 47 396 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva_o_predaji_casti_podniku_MaPeCro production s. r. o..asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Marian Veiheshi, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6625/B-Zbl, so sídlom: Astrová 48, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 541 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Market-Consult s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9443/B-Zbl, so sídlom: Obchodná 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 31 400 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MAX KLINGER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68432/B-Zbl, so sídlom: V záhradách 31, 811 02 Bratislava, IČO: 45 899 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- restancna sprava Max Klinger.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť MBALL Partner s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132995/B-Zbl, so sídlom: Nad Výhonom 653/1, 901 01 Malacky, IČO: 52 081 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MediaCom Bratislava, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26182/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 832 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Medpharmacentrum, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40075/B-Zbl, so sídlom: Teslová 33, 821 02 Bratislava, IČO: 36 290 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť MEGMEDIA a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2472/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- restancna sprava Megmedia.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť METAMORPHOSIS TRAINING CENTER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136052/B-Zbl, so sídlom: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 306 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RJS.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- ZL AJ JAP.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- ZL RumunskyJazyk.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť METS Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88485/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 47 087 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Mindshare Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47243/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8 , 821 08 Bratislava, IČO: 36 813 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Minh Thuan Ngo, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 5743/B-Zbl, so sídlom: Gráfova 596, 900 61 Gajary, IČO: 52 031 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť modarch s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91644/B-Zbl, so sídlom: Cyprichova 2487/76, 831 53 Bratislava, IČO: 47 398 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa - Ing. arch. Peter Gašpar, zo dňa 22.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013
- Podpisový vzor konateľa - Ing. arch. Miroslava Kemeňová, zo dňa 22.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013
- Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 22.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 26.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013
- Autorizačné osvedčenie Ing. arch. Miroslava Kemeňová zo dňa 22.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013
- Spoločenská zmluva zo dňa 22.8.2013
Dátum doručenia: 02.09.2013

Spoločnosť MR cover, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71467/B-Zbl, so sídlom: Blumentálska 5, 811 07 Bratislava, IČO: 46 071 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 08.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť MS - T SVK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 101163/B-Zbl, so sídlom: Leškova 3018/10, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 858 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica_rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Živnostenske osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Plnomocenstvo pre Ing. Neštrák.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť N.Z.B.P., spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113790/B-Zbl, so sídlom: Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 478 877, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Nadiia Skrypka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6707/B-Zbl, so sídlom: Pri Šajbách 7753/28C, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 507 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Naturlove s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139927/B-Zbl, so sídlom: Dobšinského 3128/30, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 576 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Splnomocnenie (do obch.reg.) 73717 naturlove.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť NATURY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140096/B-Zbl, so sídlom: Tupolevova 22, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 570 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor- Poláček.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor- Poláčková.asics
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Nivy Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47099/B-Zbl, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 809 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- restancna sprava Nivy Slovakia.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Novel Technology, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66757/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 681 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Nubil, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64901/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 25 , 811 09 Bratislava, IČO: 36 868 060, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nubil v likvidacii_zoznam majetku 03112022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Nubil v likvidacii_zoznam prihlasenych pohladavok 03112022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Nubil_plnomocenstvo Renata Kubalekova.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Olesia Kost, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 6612/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 341 216, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.07.2019
- Podpisovy vzor veduci POZO.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť ONLINE TORO advertising s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120538/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 903 187, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť OXYMEDIC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 147620/B-Zbl, so sídlom: Nad Lomom 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 663 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2020
Dátum doručenia: 01.10.2020
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2020/119581-2, zo dňa 22.9.2020
Dátum doručenia: 01.10.2020
- Plná moc zo dňa 18.1.2021
Dátum doručenia: 12.02.2021
- Vyhlásenie konateľa zo dňa 20.10.2021
Dátum doručenia: 16.11.2021
- Plnomocenstvo zo dňa 20.10.2021
Dátum doručenia: 16.11.2021

Spoločnosť OXYMEDIC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 147620/B-Zbl, so sídlom: Nad Lomom 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 663 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.7.2020
Dátum doručenia: 03.08.2020

Spoločnosť P. J. Servis Holding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55430/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 44 488 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Nove znenie spol zmluvy.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- PJservis Zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť PE Project, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 691/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 50 227 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Per Viam s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139977/B-Zbl, so sídlom: Nejedlého 3394/71, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 52 545 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Persona Laboratory s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140098/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 576 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť PLATFORM s .r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61548/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 279 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť PM Services Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96969/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 47 633 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť pmp4You s. r . o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137543/B-Zbl, so sídlom: Staničná 291/2, 900 55 Lozorno, IČO: 52 368 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť PPM Distribution a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 7036/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 733 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PPM LOGISTIC s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159725/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 123 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PRAMOS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92476/B-Zbl, so sídlom: Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 45 533 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2013
Dátum doručenia: 24.10.2013
- Notárska zápisnica N 1167/2013 Nz 37633/2013
Dátum doručenia: 24.10.2013

Spoločnosť PRESTO Services Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51247/B-Zbl, so sídlom: Košická 56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 016 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť ProRecht, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114328/B-Zbl, so sídlom: Laurinská 2, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 471 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Plna moc.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť PT - STAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44381/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 36 733 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PUKMP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6661/B-Zbl, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 368 638, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Puraflek s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114421/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 520 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť PV SHIFT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85335/B-Zbl, so sídlom: Moyzesova 932/6, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46 904 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Zápisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť R.A.I.N., s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111765/B-Zbl, so sídlom: Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 319 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2021 - 05/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2021 - 05/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť R3 EMOS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 121958/B-Zbl, so sídlom: Lužná 4019/9, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 025 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 05.08.2019.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2019.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134830/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 3, 821 08 Bratislava, IČO: 52 192 440, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť REALSAP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140093/B-Zbl, so sídlom: Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 557 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť REDS Bratislava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 108473/B-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 265 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Rentokil Initial s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 90884/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 337 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019
- procesné plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť RGG Consult k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 1874/B-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 52 457 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 06.08.2019
- Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť River Park F&B, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41411/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36 651 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť RMC Properties Slovakia, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6936/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 304 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 1.11.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- 2022 04 20_RMC Properties_PoA_ORSR.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- Znalecký posudok č. 221_2022.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Rogers s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148566/B-Zbl, so sídlom: Galvániho 17/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 265 807, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 5_UPLNA_Spolocenska_zmluva_ROGERS_20221111_podpisana.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31845/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 887 117, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Roko&co International, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51747/B-Zbl, so sídlom: Hubeného 7, 831 53 Bratislava, IČO: 44 056 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Podpisový vzor prokuristu.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť RozBar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 132616/B-Zbl, so sídlom: Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 048 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť RT-Development group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 112609/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 119 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť SALUS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1997/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 32, 821 01 Bratislava, IČO: 30 840 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.8.2012
Dátum doručenia: 08.08.2012

Spoločnosť SANIMAT SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110377/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 246 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť SANITRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46106/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 3741/9, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 36 781 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť SIWA Energy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130609/B-Zbl, so sídlom: Novohorská 7489/4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 861 259, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť SK CARGO s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51341/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 069 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva_úplné znenie_likvidácia_31Jul2019.asice
Dátum doručenia: 31.07.2019
- Rozhodnutie jedineho spolocnika_SK CARGO_31Jul2019.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- PoA_likvidácia.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019
- Suhlas s menovanim a podpisovy vzor likvidator_AK_31Jul2019.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť Skiba s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92202/B-Zbl, so sídlom: Sliačska 2, 831 02 Bratislava, IČO: 47 250 909, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2013
Dátum doručenia: 11.10.2013
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 9.10.2013
Dátum doručenia: 11.10.2013
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 1.10.2013
Dátum doručenia: 11.10.2013

Spoločnosť Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 1938/B-Zbl, so sídlom: Mýtna 48, 811 07 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 031 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 107533/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 050 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM Slovak Estate Generálna.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- RJS.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022
- úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Spoločnosť Slovakia Finance s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74387/B-Zbl, so sídlom: Ducové 169, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 46 221 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Slovakia Finance_Rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 09.11.2019
- Slovakia Finance_Uplne znenie Spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 09.11.2019

Spoločnosť SLOVENSKO AR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 137759/B-Zbl, so sídlom: Slatinská 5018/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 432 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť SOLE MIO spol. s r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 643/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 17 316 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok č. 2/2012 zo dňa 04.04.2012 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.06.2012
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2012
Dátum doručenia: 29.06.2012
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012
Dátum doručenia: 29.06.2012
- dodatok č. 3/2012 zo dňa 26.06.2012 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.06.2012

Spoločnosť Solidum, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 120026/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 907 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť SOVIP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93190/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 857 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť STARGYN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 136940/B-Zbl, so sídlom: Legionárska 5265/1C, 901 01 Malacky, IČO: 52 370 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť SUPP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 139647/B-Zbl, so sídlom: Kempelenova 2044/2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 544 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť supportyourbody k.s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 289/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 681 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92761/B-Zbl, so sídlom: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 221 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 21.10.2013

Spoločnosť T&C Services Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 130870/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 901 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť TaGo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 142950/B-Zbl, so sídlom: Wolkrova 2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 829 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť The Aim Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 115607/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 50 617 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 11/2020 - 10/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Tinako s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 140100/B-Zbl, so sídlom: Žehrianska 3191/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 52 575 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019
- Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť TOP FUN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118032/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4E, block F, 12-A723, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 734 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Torcy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 134644/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 182 347, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 09.08.2019

Spoločnosť Tristan spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14101/B-Zbl, so sídlom: Štefunkova 23, 821 03 Bratislava, IČO: 35 711 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť TTD MICHALČÍK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 151259/B-Zbl, so sídlom: Seberíniho 13, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 643 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť V! official, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 113326/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 446 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť VAM Consulting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 98652/B-Zbl, so sídlom: Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 760 796, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť VETERAN SERVIS spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1975/B-Zbl, so sídlom: Paulínyho 10, 811 06 Bratislava, IČO: 30 840 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.6.2012
Dátum doručenia: 12.07.2012

Spoločnosť vipIT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125597/B-Zbl, so sídlom: Pluhová 976/66, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 325 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Vločka, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75170/B-Zbl, so sídlom: Súťažná 7, 821 08 Bratislava, IČO: 46 311 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť WAVEMAKER Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15116/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 722 908, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť wilderoben s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 128022/B-Zbl, so sídlom: Niťová 2, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 724 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 15.11.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 14.11.2022

Spoločnosť Yacht Diving Safari, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82582/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 749 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 07.08.2019

Spoločnosť YPSA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 122811/B-Zbl, so sídlom: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51 118 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZHODNUTIE (1).asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- PLNA1 (2).asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- OSV.asice
Dátum doručenia: 03.10.2022
- VZOR (13).asice
Dátum doručenia: 03.10.2022

Spoločnosť Z.K.M. stavby 2, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 138637/B-Zbl, so sídlom: Športová 266/38, 985 59 Vidiná, IČO: 52 454 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 19.10.2022
- Rozhodnutie jedného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.09.2022
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.09.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 07.09.2022
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.06.2019

Spoločnosť ZG Lighting Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88487/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 47 101 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie_ZG Lighting Slovakia_22082022.pdf.pdf.asice
Dátum doručenia: 14.11.2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1