Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288383

OBCHODNÉ MENO: ZOOFRUCT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10195/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česko-slovenskej armády 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 519 855

DEŇ ZÁPISU: 21.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

4. Pestovanie hrozna

5. Chov ostatného dobytka

6. Chov koní

7. Chov oviec a kôz

8. výroba nápojov

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavel Winter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česko-slovenskej armády 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 02.07.1969, Deň vzniku funkcie: 26.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Pavel Winter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätourbanská 39, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 24.02.1996

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavel Winter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česko-slovenskej armády 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 02.07.1969

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.04.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatkom č. 1 zo dňa 29.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..

3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 06.12.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1