Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288377

OBCHODNÉ MENO: Wellness Gate s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31150/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska ul. 2905, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 682 314

DEŇ ZÁPISU: 04.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. prenájom, požičiavanie, nákup a predaj motorových vozidiel, motocyklov, dopravných prostriedkov pre vodnú dopravu

5. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. baliace činnosti

8. reklamná, propagačná, inzertná a výstavnícká činnosť

9. podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania v rozsahu voľných živností

10. administratívne práce

11. automatizované spracovanie údajov

12. navrhovanie www stránok a ich následná aktualizácia

13. prevádzkovanie webshopov

14. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

15. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

16. organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie športových, kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí

17. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

18. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti

19. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. prenájom športových a posilňovacích zariadení, cvičebných strojov, športového náradia

22. prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tamás Zoltán Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arpád fejedelem útja 46. 4 em. 18 a., Názov obce: Budapest, PSČ: 1023 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 31.01.1973, Deň vzniku funkcie: 09.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tamás Zoltán Tóth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arpád fejedelem útja 46. 4 em. 18 a., Názov obce: Budapest, PSČ: 1023 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 31.01.1973

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zánik predmetu podnikania: „Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby, ktorý bol vykonaný Okresným úradom Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania, zo zákona dňa 29.03.2016 pod č. OU-VK-OZP-2016/002874-1 v živnostenskom registri, spoločnosti Wellness Gate s.r.o., so sídlom Špitálska ul. 2905, 945 01 Komárno, IČO: 36 682 314.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1