Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288372

OBCHODNÉ MENO: Včela s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50688/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica za humnami 1490/22, Názov obce: Cabaj-Čápor, PSČ: 951 17 

IČO: 52 965 121

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Výroba sviečok a tieniacej techniky

3. Výroba kŕmnych zmesí

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Chov vybraných druhov zvierat

6. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Sťahovacie služby

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

15. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Lehoťák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 532/14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 28.07.1953, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Lehoťák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 532/14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 28.07.1953

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1