Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288363

OBCHODNÉ MENO: Scrap in motion, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36275/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 1035/27, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 

IČO: 47 559 896

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. sušenie dreva

3. prípravné práce k realizácii stavby

4. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. prenájom hnuteľných vecí

7. zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 1035/27, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 06.06.1979, Deň vzniku funkcie: 14.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádza 1035/27, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 06.06.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1