Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288366

OBCHODNÉ MENO: STAVREK - Veľké Zálužie, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2290/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 1250, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 

IČO: 34 141 073

DEŇ ZÁPISU: 27.05.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Mego, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 1250, Názov obce: Veľké Zálužie, Dátum narodenia: 12.11.1962

Meno a priezvisko: Miriam Megová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 1250, Názov obce: Veľké Zálužie, Dátum narodenia: 30.10.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Mego, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 1250, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 , Dátum narodenia: 12.11.1962

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Miriam Megová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 1250, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 , Dátum narodenia: 30.10.1967

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 22.4.1996 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 v znení ďalších zmien a doplnokov. Stary spis: S.r.o. 6332

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.2.1997. Dodatkom č. 1 zo dňa 15.12.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.5.2001. Dodatok č. 2 zo dňa 4.5.2001 k spoločenskej zmluve.

4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 09.04.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1