Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288357

OBCHODNÉ MENO: Requiem Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43306/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 47 144 301

DEŇ ZÁPISU: 30.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. verejné obstarávanie,

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. administratívne práce,

10. reklamné a marketingové služby,

11. prevádzkovanie pohrebnej služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Igor Turanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Točíka 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 15.10.1962, Deň vzniku funkcie: 01.09.2015

Meno a priezvisko: Ivana Turanovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Točíka 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 14.07.1966, Deň vzniku funkcie: 01.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ivana Turanovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Točíka 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 14.07.1966

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Igor Turanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Točíka 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 15.10.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.04.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1