Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288342

OBCHODNÉ MENO: Pálenica Ivanka s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54798/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Parku 2, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 

IČO: 53 875 681

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. prenájom hnuteľných vecí

5. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

8. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. čistiace a upratovacie služby

10. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch v zmysle ustanovenia § 3 a § 8 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov na adrese Pri Parku 359/2, 951 12 Ivanka pri Nitre v rozsahu: liehovar na pestovateľské pálenie ovocia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Porubský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Parku 1061/2A, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 , Dátum narodenia: 30.04.1969, Deň vzniku funkcie: 29.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Porubský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Parku 1061/2A, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12 , Dátum narodenia: 30.04.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1