Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288349

OBCHODNÉ MENO: POPÍL TO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48635/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 261/139, Názov obce: Tesárske Mlyňany, PSČ: 951 76 

IČO: 52 432 173

DEŇ ZÁPISU: 25.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Poskytovanie služieb osobného charakteru

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marián Horvát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 261/139, Názov obce: Tesárske Mlyňany, PSČ: 951 76 , Dátum narodenia: 21.05.1974, Deň vzniku funkcie: 25.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Angelika Poláková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 261/139, Názov obce: Tesárske Mlyňany, PSČ: 951 76 , Dátum narodenia: 22.11.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1