Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288344

OBCHODNÉ MENO: Pharma Consulting s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29411/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovská 21/49, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 45 517 819

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. administratívne služby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. vývoj softwaru v zmysle autorského zákona,

8. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,

9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. čistiace a upratovacie služby,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jenő Endre Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lónyay utca 34, Názov obce: Budapest, PSČ: 1093 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 04.08.1943, Deň vzniku funkcie: 02.12.2010

Meno a priezvisko: MBA. Csaba Dani, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seidengasse 34/4, Názov obce: Wien, PSČ: 1070 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.09.1946, Deň vzniku funkcie: 09.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konatelia sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jenő Endre Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lónyay utca 34, Názov obce: Budapest, PSČ: 1093 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 04.08.1943

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: MBA. Csaba Dani, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seindengasse 34/4, Názov obce: Wien, PSČ: 1070 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.09.1946

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.04.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2. Zmena obchodného mena z Auric Partners s. r. o. na Pharma Consulting s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2010.

4. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1