Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288351

OBCHODNÉ MENO: Premix Nitra, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21685/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalvária 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 43 977 731

DEŇ ZÁPISU: 26.02.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností

3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

4. poradenská činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu

5. prenájom strojov, zariadení a dopravných prostriedkov

6. výroba chuťových prísad a korenín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Hetényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 64, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.09.1947, Deň vzniku funkcie: 26.02.2008

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hetényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 27.02.1946, Deň vzniku funkcie: 03.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Hetényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 64, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.09.1947

Výška vkladu: 5 642,966209 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 642,966209 EUR

Meno a priezvisko: RNDr. Pavol Hetényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 1295/70, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 14.01.1955

Výška vkladu:  995,817567 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Premix, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradkárska 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 36 548 430

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti v zmysle zápisnice z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2014 o zlúčení spoločnosti Premix Nitra, s.r.o. so sídlom Kalvária 3, 949 01 Nitra, IČO: 43 977 731, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21685/N so spoločnosťou Premix, s r.o. so sídlom Záhradkárska 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 548 430 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13351/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 22.05.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 305/2014, Nz 19433/2014, NCRls 19830/2014 sa obchodná spoločnosť Premix Nitra, s.r.o. so sídlom Kalvária 3, 949 01 Nitra, IČO: 43 977 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21685/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Premix, s.r.o. so sídlom Záhradkárska 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 548 430 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13351/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Premix, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 01.06.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1