Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288350

OBCHODNÉ MENO: POTISSIMUS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14528/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 7, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 557 951

DEŇ ZÁPISU: 16.03.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - uskutočnovanie stavieb a ich zmien

2. - zateplovanie budov a fasád

3. - finančný leasing

4. - prenájom malej mechanizácie a stavebných zariadení

5. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )

6. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

7. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. - reklamná činnosť

9. - prenájom motorových vozidiel

10. - dodávka a montáž bowlingových dráh

11. - správa a prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami

12. - vydavateľská činnosť

13. - skladovanie tovaru

14. - manipulácia s tovarom

15. - baliaca činnosť

16. - upratovacie práce

17. - mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

18. - maliarske a natieračské práce

19. vykonávanie zváracích prác

20. administratívne práce

21. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Barto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 48, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.08.1977, Deň vzniku funkcie: 08.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Barto, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 48, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.08.1977

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.01.2004 podľa §§ 56 až 75a) a §§ 105 až 153 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1