Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288332

OBCHODNÉ MENO: MOBIL ATAK SHOP, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25724/N

SÍDLO:  Názov obce: Štefanovičová 2, PSČ: 951 15 

IČO: 45 298 971

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. počítačové služby

4. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

9. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

10. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

11. prenájom hnuteľných vecí

12. administratívne služby

13. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Peter Bilik, Bydlisko: Názov obce: Štefanovičová 2, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 29.07.1979, Deň vzniku funkcie: 16.12.2009

Meno a priezvisko: Zuzana Biliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 233/1, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.09.1984, Deň vzniku funkcie: 16.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Peter Bilik, Bydlisko: Názov obce: Štefanovičová 2, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 29.07.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Biliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 233/1, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.09.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1