Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288341

OBCHODNÉ MENO: NR-AUDIT, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2716/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1633/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12 

IČO: 34 152 351

DEŇ ZÁPISU: 16.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

4. - činnosť účtovných poradcov

5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. - vedenie účtovnej evidencie

7. - automatizované spracovanie dát

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. organizovanie kurzov, školení a seminárov

10. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Mesárošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1633/34, Názov obce: Nitra - Čermáň, PSČ: 949 12 , Dátum narodenia: 22.04.1967, Deň vzniku funkcie: 30.11.1998

Meno a priezvisko: Ivana Mesárošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1633/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12 , Dátum narodenia: 02.07.1995, Deň vzniku funkcie: 11.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Mesárošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 1633/34, Názov obce: Nitra - Čermáň, PSČ: 949 12 , Dátum narodenia: 22.04.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.12.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7643

2. Prevzatie záväzku na nový vklad zo dňa 12.6.1998. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 12.6.1998, not. záp. č. N 147/98, NZ 144/98, ktorým bola zakladateľská listina prispôsobená zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Valné zhromaždenie dňa 16.9.1998 rozhodlo o zmene zakladateľskej listiny. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.9.1998. Dodatok zo dňa 16.9.1998 k zakladateľskej listine (rozšírenie predmetu činnosti, zmena obchodného mena z: TREMAC, spol. s r.o. na: NR-AUDIT, spol. s r.o.).

4. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 18.07.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Ďurkova 25 na Nitra, Cabajská 10.

5. Dodatok zo dňa 21.3.2001 k zakladateľskej listine (not. záp. č. N 57/2001, NZ 53/2001), zmena sídla z: Cabajská 10, Nitra, na: Ďurkova 25, Nitra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1