Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288334

OBCHODNÉ MENO: MSG 1, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46128/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 53, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 

IČO: 51 806 151

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárska prvovýroba

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Výroba potravinárskych výrobkov

5. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Informatívne testovanie, meranie analýzy a kontroly

19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

20. Reklamné a marketingové služby

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Eduard Huňady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sľažany 683, Názov obce: Sľažany, PSČ: 951 71 , Dátum narodenia: 08.04.1972, Deň vzniku funkcie: 11.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MOYA Sunny Garden a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 53, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , IČO 51 766 701

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1