Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288330

OBCHODNÉ MENO: MIKO-Invest s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23633/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 30, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 

IČO: 44 510 438

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloslav Konopka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1200/12, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 23.01.1979, Deň vzniku funkcie: 24.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloslav Konopka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 12, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 23.01.1979

Výška vkladu:  331 940,000000 EUR, Rozsah splatenia:  331 940,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   331 940,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1