Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288318

OBCHODNÉ MENO: KOMINVENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1806/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pevnostný rad 12, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 34 130 691

DEŇ ZÁPISU: 21.11.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - automatizované spracovanie dát

2. - vedenie účtovnej evidencie

3. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

4. - poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a tvorba programov na zákazku

5. - obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod

6. - predaj tovaru mimo predajne

7. - sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov

8. - sekretárske služby a práce

9. - ostatné vzdelávanie-v oblasti softwaru

10. - poradenstvo a konzultácie v oblasti matematiky, výpočtovej techniky a fyziky

11. - reklamné činnosti

12. - vydavateľská činnosť

13. - nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností

14. - sprostredkovanie verejných podujatí v oblasti kultúry a umenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: RNDr. Anna Kénesy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pevnostný rad 12, Názov obce: Komárno, Dátum narodenia: 04.04.1960, Deň vzniku funkcie: 21.11.1995

Meno a priezvisko: Ing. László Kocsis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 25, Názov obce: Komárno, časť Nová Stráž, Dátum narodenia: 26.11.1961, Deň vzniku funkcie: 21.11.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Anna Kénesy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pevnostný rad 12, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 04.04.1960

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. László Kocsis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Stráž, Podzáhradná 25, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , Dátum narodenia: 26.11.1961

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 30.12.1994, v znení dodatku zo dňa 8.11.1995, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl.Zák.č. 513/91 Zb.v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4988

2. Na valnom zhromaždení bol dňa 06.12.2002 schválený dodatok spoločenskej zmluvy v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1