Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288320

OBCHODNÉ MENO: KOTOLŇA JUH s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32119/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 23/130, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 

IČO: 46 757 066

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. administratívne služby

4. výroba tepla, rozvod tepla

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Belušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 24/131, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 26.01.1976, Deň vzniku funkcie: 14.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený konať samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Belušová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 24/131, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 26.01.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: František Lackó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 97/49, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 22.11.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2012

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Rastislav Jančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 24/131, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 28.12.1969, Deň vzniku funkcie: 01.12.2012

Meno a priezvisko: Milan Kolesár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 107/2, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 26.03.1950, Deň vzniku funkcie: 31.08.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1