Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288319

OBCHODNÉ MENO: KOTO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51195/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarnícka 8, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 52 982 661

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

3. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

4. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

6. Výroba sviečok a tieniacej techniky

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Sťahovacie služby

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

22. Dizajnérske činnosti

23. Fotografické služby

24. Prenájom hnuteľných vecí

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Administratívne služby

27. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

28. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

29. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

30. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

31. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Kotešovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaselská 2335/17, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 03.02.1976, Deň vzniku funkcie: 13.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Kotešovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaselská 2335/17, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 03.02.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1