Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288305

OBCHODNÉ MENO: IEM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1974/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 31 409 601

DEŇ ZÁPISU: 13.03.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. - sprostredk. obchodu-oceľové výrobky, stavebný materiál

3. - sprostredk. obchodu-drevo, želez. tovar, tovar pre domácnosť

4. - veľkoobchod-oceľové výrobky, stavebný materiál, drevo

5. - veľkoobchod-železiarsky tovar, tovar pre domácnosť

6. - maloobchod mimo predajne-železiarsky tovar, potreby pre domácnosť,

7. - maloobchod mimo predajne-drevo, stavebný materiál,

8. - opravy regulátorov tlaku plynu

9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

10. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Lőrincz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 717/17, Názov obce: Branč, PSČ: 951 13 , Dátum narodenia: 02.10.1957, Deň vzniku funkcie: 13.03.1992

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Greguš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Kajsa 8, Názov obce: Lužianky, Dátum narodenia: 04.10.1961

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Lőrincz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 717/17, Názov obce: Branč, PSČ: 951 13 , Dátum narodenia: 02.10.1957

Výška vkladu: 12 978,822280 EUR, Rozsah splatenia: 12 978,822280 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Greguš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Kajsa 8, Názov obce: Lužianky, Dátum narodenia: 04.10.1961

Výška vkladu: 12 978,822280 EUR, Rozsah splatenia: 12 978,822280 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 957,644560 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok č.1 zo dňa 26.01.1996 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.02.1992. Stary spis: S.r.o. 5447

2. Dodatok č.2 zo dňa 1.3.1996, k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5447

3. Dodatok č. 3 zo dňa 25.11.1996 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 20.03.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z., obchodné meno zmenené na: IEM, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1