Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288308

OBCHODNÉ MENO: J & G, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11515/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 3125, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 17 638 283

DEŇ ZÁPISU: 13.03.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

2. inžinierska činnosť

3. maloobchod v rozsahu voľných živností

4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

5. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Čistiace a upratovacie služby

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Skladovanie

16. Počítačové služby

17. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Finančný leasing

19. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Faktoring a forfaiting

21. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

23. Administratívne služby

24. Vedenie účtovníctva

25. Reklamné a marketingové služby

26. Fotografické služby

27. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ottó Cservenkai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaffka Margit utca 24, Názov obce: Budapešť 14, PSČ: 1148 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 05.03.1946, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Company trader s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petőfiho 3125, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , IČO 54 980 976

Výška vkladu: 5 644,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 644,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ottó Cservenkai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaffka Margit utca 24, Názov obce: Budapešť 14, PSČ: 1148 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 05.03.1946

Výška vkladu:  996,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 21.07.1998 a Dodatkom č.2 zo dňa 24.06.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z. a Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Šahy, Lesná 5 na Šahy, Hlavné námestie 2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1