Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288311

OBCHODNÉ MENO: JŠD-BON, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1333/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 17, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 

IČO: 34 121 242

DEŇ ZÁPISU: 15.05.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - malopredaj pohonných hmôt

2. - malopredaj olejov, čistiacich prostriedkov a mazadiel

3. - malopredaj autosúčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá

4. - maloobchod v rozsahu voľných živností

5. - sprostredkovateľská činnosť

6. - reklamné činnosti

7. - zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

8. - zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Guenaoui Janácsová, Bydlisko: Názov obce: Kubáňovo 66, PSČ: 935 75 , Dátum narodenia: 09.07.1974, Deň vzniku funkcie: 16.12.2002

Meno a priezvisko: Ladislav Petrežil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Turovce 346, Názov obce: Veľké Turovce, PSČ: 935 81 , Dátum narodenia: 01.01.1961, Deň vzniku funkcie: 12.02.2019

Meno a priezvisko: Mikuláš Bíro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 3737/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 23.04.1964, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Petrežil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Turovce 346, Názov obce: Veľké Turovce, PSČ: 935 81 , Dátum narodenia: 01.01.1961

Výška vkladu: 2 655,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 655,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Guenaoui Janácsová, Bydlisko: Názov obce: Kubáňovo 66, PSČ: 935 75 , Dátum narodenia: 09.07.1974

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.04.1995 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3691

2. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 29.7.1996 a 31.7.1996.

3. Spoločenská zmluva zmenená dňa 30.7.1998 a daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18.1.1999.

5. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.5.2000.

6. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1