Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288302

OBCHODNÉ MENO: Hotel Guest Centre, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17974/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 78, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 36 292 141

DEŇ ZÁPISU: 12.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

5. pohostinská činnosť

6. prevádzkovanie bazéna, sauny, solária

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

9. vedenie účtovníctva

10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

11. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

14. chov vybraných druhov zvierat

15. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

16. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Csaba Csonka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 31, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 05.10.1967, Deň vzniku funkcie: 12.04.2006

Meno a priezvisko: Gabriela Csonková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 31, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 10.07.1967, Deň vzniku funkcie: 12.04.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriela Csonková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 1113/31, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 10.07.1967

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Csaba Csonka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozmonautov 1113/31, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 05.10.1967

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1