Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288298

OBCHODNÉ MENO: General Trade & Service s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18886/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 7/7, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 694 151

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti

3. automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. činnosť organizačných, ekonomických a personálnych poradcov

6. administratívne práce

7. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

10. prekladateľské a tlmočnícke služby

11. prenájom strojov a dopravných prostriedkov

12. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových objektov, zariadení a budov s poskytovaním iných než základných služieb

13. preklad nákladov

14. skladovanie a uskladňovanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Richárd Csányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabáni utca 12, Názov obce: Ecser, PSČ: 2233 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.06.1974, Deň vzniku funkcie: 18.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Richárd Csányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabáni utca 12, Názov obce: Ecser, PSČ: 2233 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 21.06.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1