Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288295

OBCHODNÉ MENO: Floranet s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32347/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počasie 1020/25, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 

IČO: 46 785 329

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. počítačové služby

9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Richard Schwarc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počasie 1020/25, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , Dátum narodenia: 01.09.1979, Deň vzniku funkcie: 14.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Richard Schwarc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počašie 1020/25, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , Dátum narodenia: 01.09.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Iveta Schwarcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počašie 1020/25, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , Dátum narodenia: 23.09.1980

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1