Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288300

OBCHODNÉ MENO: Hont 119 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44623/N

SÍDLO:  Názov obce: Hontianske Trsťany 119, PSČ: 935 86 

IČO: 51 242 168

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. administratívne služby

5. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. výroba potravinárskych výrobkov

8. výroba nápojov

9. textilná výroba

10. odevná výroba

11. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

12. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. prenájom hnuteľných vecí

21. čistiace a upratovacie služby

22. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Roman Jurač, Bydlisko: Názov obce: Hontianske Trsťany 68, PSČ: 935 86 , Dátum narodenia: 06.08.1978, Deň vzniku funkcie: 07.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Jurač, Bydlisko: Názov obce: Hontianske Trsťany 68, PSČ: 935 86 , Dátum narodenia: 06.08.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1