Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288283

OBCHODNÉ MENO: ELECTRO REVISION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45828/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coboriho 4879, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 51 769 751

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

2. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. čistiace a upratovacie služby

11. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

12. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

13. S - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických O - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU - oprava a údržba R - rekonštrukcia M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu Triedy objektov: A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu

14. V - Výroby technických zariadení elektrických V rozsahu E4 - elektrický stroj, prístroj, rozvádzač Triedy objektov: A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Morvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1477/44, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 03.07.1985, Deň vzniku funkcie: 05.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Morvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1477/44, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 03.07.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1