Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288285

OBCHODNÉ MENO: ESKA - DENT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36384/N

SÍDLO:  Názov obce: Salka 331, PSČ: 943 61 

IČO: 47 604 573

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. prenájom hnuteľných vecí

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

9. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

11. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

12. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia zubného lekárstva s odborným zameraním zubné lekárstvo.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Szabóová, Bydlisko: Názov obce: Salka 331, PSČ: 943 61 , Dátum narodenia: 07.01.1976, Deň vzniku funkcie: 21.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Szabóová, Bydlisko: Názov obce: Salka 331, PSČ: 943 61 , Dátum narodenia: 07.01.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1