Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288286

OBCHODNÉ MENO: ESO STAV S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19495/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 397/15, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 

IČO: 36 742 261

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. prieskum trhu

7. reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Bíro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 397/15, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 , Dátum narodenia: 18.04.1982, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ESO STAV P s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 397/15, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 , IČO 36 746 703

Výška vkladu: 1 129,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 129,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Bíro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarocká 397/15, Názov obce: Veľké Zálužie, PSČ: 951 35 , Dátum narodenia: 18.04.1982

Výška vkladu: 5 645,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 645,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 774,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 774,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1