Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288291

OBCHODNÉ MENO: FEPASIT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21368/N

SÍDLO:  Názov obce: Pohranice 190, PSČ: 951 02 

IČO: 43 901 999

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení

2. prenájom motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: František Tóth, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 190, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 13.08.1965, Deň vzniku funkcie: 11.01.2008

Meno a priezvisko: Iveta Tóthová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 190, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 02.03.1967, Deň vzniku funkcie: 11.01.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne, tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Tóth, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 190, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 13.08.1965

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Iveta Tóthová, Bydlisko: Názov obce: Pohranice 190, PSČ: 951 02 , Dátum narodenia: 02.03.1967

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1