Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288289

OBCHODNÉ MENO: Event ID s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20281/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iža 791, Názov obce: Iža, PSČ: 946 39 

IČO: 36 804 827

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti

4. podnikateľské poradenstvo

5. prenájom motorových vozidiel, iných dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení

6. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

7. poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítačov (software)

8. poradenstvo v oblasti hardware

9. poskytovanie služieb súvisiacich s databázami a so správou počítačových sietí

10. poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň

11. reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače

12. výroba počítačov a počítačových komponentov

13. automatizované spracovanie údajov

14. organizovanie konferencií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

15. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, športových, zábavných podujatí a výstav

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Gallina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viola utca 3, Názov obce: Budapest 20, PSČ: 1203 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 01.11.1973, Deň vzniku funkcie: 02.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Gallina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viola utca 3, Názov obce: Budapest 20, PSČ: 1203 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 01.11.1973

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1