Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288290

OBCHODNÉ MENO: EVER-GREEN SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23249/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 980 , Názov obce: Strekov, PSČ: 941 37 

IČO: 44 432 216

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

3. organizovanie kurzov, školení a seminárov

4. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Péter Kádár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szlatina utca 5, Názov obce: Budapest, PSČ: 1144 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 30.09.1959, Deň vzniku funkcie: 11.10.2008

Meno a priezvisko: Peter Újhelyi, Bydlisko: Názov obce: Strekov 980, PSČ: 941 37 , Dátum narodenia: 31.03.1976, Deň vzniku funkcie: 11.10.2008

Meno a priezvisko: Štefan Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Selyeho Ul. 2961/19, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.11.1978, Deň vzniku funkcie: 11.10.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Péter Kádár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Szlatina utca 5, Názov obce: Budapest, PSČ: 1144 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 30.09.1959

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Újhelyi, Bydlisko: Názov obce: Strekov 980, PSČ: 941 37 , Dátum narodenia: 31.03.1976

Výška vkladu: 1 225,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 225,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Selyeho Ul. 2961/19, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 08.11.1978

Výška vkladu: 1 225,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 225,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1